Ring gratis med SIP-telefoni


Det är enkelt att ringa gratis med SIP-telefoni, antingen en riktig bordtelefon eller via en app. Denna webbplats ger information om hur man går till väga.

En hårdvarutelefon ger den bästa talupplevelsen, men det kan vara enkelt att använda en app till en smarttelefon, eftersom ingen extra hårdvara behöver köpas in. En app kan även användas för att testa sin bordstelefon, utan att ha fysisk tillgång till en andra SIP-telefon.

Huvudsyftet med denna sajt är att beskriva äkta SIP-telefoni, utan att behöva använda det gamla telenätet. SIP-adresser ser inte ut som ett traditionellt telefonnummer, utan ser istället ut som en epostadress. En SIP-address kan exempelvis se ut så här: someuser@sip2sip.info

Det går att ringa till den gamla telenätet med SIP, men detta kräver i dagsläget ett abbonemang som kostar pengar, till skillnad mot äkta SIP-telefoni som man ofta kan använda gratis.

När man köper en hårdvarutelefon måste man vara uppmärksam på om telefonen är låst på något sätt så att äkta SIP-telefoni inte kan användas. Denna webbplats ger tips om vilka SIP-telefoner som fungerar bäst, och hur de konfigureras.

Hem Hårdvarutelefoner Mjukvarutelefoner SIP-leverantörer SIP-protokollet Kom igång Om Forum English Allmän info hårdvarutelefoner Yealink T21P E2 Yealink W60P Övriga hårdvarutelefoner Allmän info Antisip Sipnetic Calls Allmän info leverantörer sip2sip.info antisip.com ippi.com Övriga leverantörer