Yealink T21P E2


Yealink T21P E2 är en ospärrad telefon till lågt pris som fungerar utmärkt med de SIP-leverantörer vi provat.

Den konfigureras genom att använda en webbläsare mot telefonens IP-address. Det går även att konfigurera telefonen med LCD-displayen, men detta är ganska omständligt.
Telefonen använder DHCP som default, så har man DHCP (detta är det absolut vanligaste) så är det bara att koppla in en ethernet-kabel till telefonen, och då får telefonen automatiskt en IP-adress.

Man får enklast fram IP-adressen genom att gå till menyvalet: Menu->Status. Den dator man använder kan kopplas till samma router eller switch där telefonen är inkopplad. Det finns även en extra ethernet-port på telefonen som man kan koppla en dator till när telefonen konfigureras. Detta är smidigt om det inte finns några extra ethernet-portar tillgängliga.

Default-inloggningen är följande:

  • User: admin
  • Password: admin

Konfiguration för det konto man använder gör under fliken "Account". Telefonen har stöd för två separata linjer som kan konfigureras oberoende av varandra. Konfigurationen för den SIP-server man använder ska användas. I bilden nedan visas konfigurationen för operatören sip2sip.info.

Här har kontot konfigurerats med TLS. Andra alternativ är UDP och TCP. För sip2sip.info behöver man normalt sett inte använda några speciella klientinställningar för att göra det möjligt för andra klienter att veta vilken publik IP-adress denna telefon har. Men för andra sip-leverantörer kan andra inställningar behövas för exempelvis NAT.

Inställningarna för sip2sip.info är följande:

  • Server: sip2sip.info Port: 443
  • Transport: TLS
  • Outbound proxy: Enabled
  • Outbound proxy server 1: proxy.sipthor.net Port: 443

En funktion som kan vara mycket användbar är telefonsvararen som konfigureras med inställningen MWI på telefonen (Message Waiting Indicator). Vilken adress som telefonsvararen har har beror på vilken SIP-operatör som används. För sip2sip.info är adressen 1233@sip2sip.info. Se bild:

Följande inställningar används för att aktivera telefonsvararen:

  • Subscribe for MWI: Enabled
  • Voice mail: 1233@sip2sip.info
Observera att telefonsvararen måste aktiveras hos SIP-operatören. För sip2sip.info görs detta genom att logga in till operatörens webb-sidor.

Telefonen finns att köpa för ca 550 kr, exempelvis hos följande handlare:

Hem Hårdvarutelefoner Mjukvarutelefoner SIP-leverantörer SIP-protokollet Kom igång Om Forum English Allmän info hårdvarutelefoner Yealink T21P E2 Yealink W60P Övriga hårdvarutelefoner Allmän info Antisip Sipnetic Calls Allmän info leverantörer sip2sip.info antisip.com ippi.com Övriga leverantörer