Om s-i-p.org


Välkommen till denna webbplats där vi använder SIP-telefoni i olika former.

SIP-telefoni ger möjlighet att ringa utan extra kostnad utöver sin internet-förbindelse och eventuell engångskostnad för hårdvara. Kunskapen om SIP-telefoni i Sverige är mycket begränsad, troligen för att de stora telefoniaktörerna inte vill att kunskapen sprids.

Hem Hårdvarutelefoner Mjukvarutelefoner SIP-leverantörer SIP-protokollet Kom igång Om Forum English Allmän info hårdvarutelefoner Yealink T21P E2 Yealink W60P Övriga hårdvarutelefoner Allmän info Antisip Sipnetic Calls Allmän info leverantörer sip2sip.info antisip.com ippi.com Övriga leverantörer